Đi chùa, nếu không khéo sẽ gây nhân không lành! Tại sao lại như vậy? TT.Thích Nhật Từ, Trưởng ban V

Read More  

Không thể nhìn bề ngoài để đánh giá một người hay đánh giá bản chất của sự việc là bài học l

Read More  

Dưới áp lực công việc, con người càng biết tận dụng, tranh thủ thời gian trong từng giây phút, cũng

Read More  
Top